خدایا !!
تو آنی که آنزمان که بخواهم با تو سخن بگویم با اشتیاق می دانم که با منی
و لازم نیست منتظرت بمانم تا برایم وقت داشته باشی ،
چون همیشه تو منتظر منی .
خدایا تو آنی که سخن گفتن با تو مرا سبک می کند ، از همه سنگینی های این دنیا .
خدایا ، سختی هایی که بر دوشم می نهی را شکر می گویم
چون مرا بیشتر از پیش به یادت می اندازت
و همه سنگینی اش گویی مرا از خودم سبک می کند .
خدای خوبم ،
تو بهترین وجود این هستی بی انتهایی ...
همیشه با من باش و مرا با خود نگه دار .
کمکم کن در همه جا و همه قدم هایم با تو باشم آنگونه که تو می خواهی و تو راضی هستی ...
ای مهربان ترین مهربانان.

منبع : پنجره ای رو به خدا |
برچسب ها : خدایا